Konsulentselskap innen kostnadsbesparelser. No cure - no pay.

 • Norges ledende konsulentselskap
  innen ikke-strategiske
  innkjøpskostnader.
 • Innkjøp er det kostnadsområdet
  som har størst potensiale
  for rask gevinstrealisering.
 • Vi gjennomfører kostnadsanalyser
  og avdekker konkrete innsparingspotensialer.
 • Spisskompetanse på alle
  ikke-strategiske kostnader.
 • 34% besparelse i snitt.
  Finner vi ingen besparelser,
  betales ikke honorar.
 • No cure - no pay.

Cost Partner på 30 sekunder

Kostnadskategorier

Cost Partners spisskompetanse og profesjonalitet har bidratt til kostnadsbesparelser vi selv ikke hadde kapasitet til å oppnå.

Roger Lunde
Adm.dir/CEO
Brødrene Dahl AS

Kosteffektiv drift forutsetter at vi prioriterer "core business". Cost Partner arbeidet med kostnader innen kontor, lager og transport, med betydelige besparelser.

Odd Nordli
Adm.dir
Trelleborg Industrial Products Norway AS

Cost Partner reduserte våre kostnader på facility services med 40%, uten å belaste vår administrasjon.

Petter Schouw-Hansen
CFO/Strategi- og finansdir.
Kid Interiør AS

Cost Partners rådgiverteam

 • Tom
 • Espen
 • Peter
 • Celine
 • Endre
 • Kurt
 • Geir
 • Anders
 • Egil
 • Trond
 • Rikard
 • Ulf
 • Mats

Les mer om Cost Partners rådgivere her