Cost Partners spisskompetanse og profesjonalitet har bidratt til kostnadsbesparelser vi selv ikke hadde kapasitet til å oppnå.

Roger Lunde
Adm.dir/CEO
Brødrene Dahl AS

Kosteffektiv drift forutsetter at vi prioriterer "core business". Cost Partner arbeidet med kostnader innen kontor, lager og transport, med betydelige besparelser.

Odd Nordli
Adm.dir
Trelleborg Industrial Products Norway AS

Cost Partner reduserte våre kostnader på facility services med 40%, uten å belaste vår administrasjon.

Petter Schouw-Hansen
CFO/Strategi- og finansdir.
Kid Interiør AS

Konsulentselskap innen kostnadsbesparelser. No cure, no pay.

Cost Partner gjennomfører kostnadsanalyser innen alle indirekte kostnader,
avdekker konkrete innsparingspotensialer, og fremforhandler nye leverandøravtaler.
Finner vi ingen besparelser betales ikke honorar. - No cure, no pay.

Kostnadskategorier

Cost Partners rådgiverteam

 • Tom
 • Espen
 • Peter
 • Celine
 • Kurt
 • Sverre
 • Anders
 • Trond
 • Per-Erik
 • Stefan
 • Ulf