Cost Partners expertise and professionalism has contributed to saving costs we had no capasity to achieve ourselves.

Roger Lunde
Adm.dir/CEO
Brødrene Dahl AS

Cost Partners grundige arbeid med analyse og konkurranseutsetting har bidratt til å redusere våre kostnader betydelig på flere innkjøpsområder.

Ole Henrik Waldenstrøm
Innkjøpsdirektør
Mesta AS

Cost Partner reduced our costs on facility services by 40%, without taking up our administrations time.

Petter Schouw-Hansen
CFO/Strategi- og finansdir.
Kid Interiør AS

Consultant company in the area of cost savings. No cure - no pay.

Cost Partner gjennomfører kostnadsanalyser innen alle indirekte kostnader,
avdekker konkrete innsparingspotensialer, og fremforhandler nye leverandøravtaler.
Finner vi ingen besparelser betales ikke honorar. - No cure, no pay.

Cost categories

Cost Partners rådgiverteam

  • Tom
  • Espen
  • Peter
  • Celine
  • Kurt
  • Sverre
  • Anders
  • Arne
  • Per-Erik