Cost Partners spisskompetanse og profesjonalitet har bidratt til kostnadsbesparelser vi selv ikke hadde kapasitet til å oppnå.

Roger Lunde
Adm.dir/CEO
Brødrene Dahl AS

Cost Partners grundige arbeid med analyse og konkurranseutsetting har bidratt til å redusere våre kostnader betydelig på flere innkjøpsområder.

Ole Henrik Waldenstrøm
Innkjøpsdirektør
Mesta AS

Cost Partner reduserte våre kostnader på facility services med 40%, uten å belaste vår administrasjon.

Petter Schouw-Hansen
CFO/Strategi- og finansdir.
Kid Interiør AS

Konsulentselskap innen kostnadsbesparelser. No cure, no pay.

Cost Partner gjennomfører kostnadsanalyser innen alle indirekte kostnader,
avdekker konkrete innsparingspotensialer, og fremforhandler nye leverandøravtaler.
Finner vi ingen besparelser betales ikke honorar. - No cure, no pay.

Kostnadskategorier