Om Cost Partner Norge AS

Cost Partner er et konsulentselskap som arbeider med besparelser på alle indirekte, administrative kostnader. Disse kostnadene, gjerne betegnet som ikke-strategiske kostnader, omfatter de fleste typiske driftsutgifter. Meget betydelige beløp kan erfaringsmessig spares.

Cost Partner er ikke en innkjøpspool eller medlemsorganisasjon og har ingen bindinger til noen leverandører.

Vi utfører analyser innenfor et 20-talls forskjellige kostnadskategorier som; kontor- og datarekvisita, trykksaker, telefoni, emballasje, frakt, kantinedrift og renhold. En omfattende analyseprosess og vår unike database med bl.a. produkter, priser og leverandørinformasjon, samt et betydelig innkjøpsvolum, gir besparelser som selskaper ikke kan oppnå på egen hånd.

Den gjennomsnittlige besparelsen ligger på ca 30%. Dette oppnås kostnads- og risikofritt for kunden, fordi vi kun beregner honorar når besparelse oppnås. No cure – no pay.