Kostnadsbesparelser og administrative kostnader

Ønsker du å oppnå høyere kostnadsbesparelser i virksomheten din? Ved å se på administrative kostnader kan man som oftest finne områder der det kan være økonomisk smart å reorganisere, reforhandle eller redusere.

Ta kontakt

La oss i Cost Partner hjelpe deg med dette. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Hvordan oppnå kostnadsbesparelser på administrative kostnader

Ved å ha en strategisk kostnadsstyring og økt fokus på kostnadsbesparelse, kan din virksomhet oppleve en økonomisk lønnsomhet som kan påvirke bedriften positivt. Her kan man blant annet se på administrative kostnader, og finne ut av hvor man kan spare mest.

Dette kan være alt fra å se på hvordan man effektiviserer, digitaliserer og reduserer der det er mulig. Cost Partner har god erfaring med nettopp dette, og vi ser at våre kunder oppnår en gjennomsnittlig besparelse på opptil 30%.

Hva er kostnader tilknyttet det administrative?

Kostnader knyttet til det administrative kan gi indirekte eller direkte fordeler eller rimeligere ytelser - men her kan det være økonomisk smart å være klar over hva dette innebærer.

Ved å ta en grundig gjennomgang og analyse av alle bedriftens administrative kostnader, kan du få rede på hva virksomheten kan gjøre for å oppnå kostnadsbesparelse.

Slike kostnader inkluderer de administrative aktivitetene, omkostninger, og andre områder. Velger du Cost Partner som din partner, kan vi se på totale kostnader og den samlede administrative kostnaden.

Kostnadskategorier vi fokuserer på

Vi utfører blant annet analyser innen kostnadskategorier som:

  • Facility services: Renhold, kantinedrift, drikkeautomater, renovasjon, sikkerhet, energi, serviceavtaler
  • Forbruksmateriell: Kontorrekvisita, datarekvisita, driftsrekvisita, trykksaker, emballasje, arbeidstøy- og vern, industrirekvisita
  • Tele og IT: Telefon, kontormaskiner
  • Transport: Bil, tog, sjøfrakt, flyfrakt
  • Annet: Billeasing, banktjenester

Hvem er Cost Partner Norge AS?

Cost Partner er et konsulentselskap innen kostnadsbesparelser. Vi bistår våre kunder innen en rekke kostnadskategorier. Vi tar ikke honorar dersom vi ikke finner noen kostnadsbesparelser - dette kaller vi “no cure, no pay”. Det er viktig for oss som din partner at vi lykkes i det vi gjør.

En omfattende analyseprosess og vår unike database med bl.a. produkter, priser og leverandørinformasjon, samt et betydelig innkjøpsvolum, gir besparelser som selskaper ikke kan oppnå på egen hånd.

Tilleggseffekter

Ved å ansette oss som din partner i kostnadsbesparelse vil du ikke bare spare penger, men få tilleggseffekter som kompetanseoverføring, reduksjon av antall leverandører, reduksjon av fakturamende, økt kjøpslojalitet til valgt leverandør, forbedrede innkjøpsrutiner og optimalisering av produkter, kvalitet og service.

Fornøyde kunder

Vi har en lang liste av fornøyde kunder, blant annet har vi hjulpet store norske selskap som Mester Grønn, Home & Cottage, Vitusapotek, Nokas, DNB, Astrup Fearnley, Power, Nikita Hair og XXL med å få ned sine kostnader. For eksempel bistod vi Kid Interiør i å redusere sine kostnader på facility services med 40%, uten å belaste deres administrasjon.

Cost Partners 8-trinns prosess

Vi jobber ut i fra en 8-trinns prosess som starter med at vi inngår en samarbeidsavtale med deg og ditt selskap, deretter begynner vi innsamling av data, både om vår nye samarbeidspartner og om markedet, der vi blant annet jobber med å kartlegge de administrative kostnadene dere måtte ha, samt innenfor andre felt, nevnt over.

Vi gjør deretter en full kostnadsanalyse for å se hvor dere kan spare penger før vi presenterer dette for dere i et analysemøte. Disse første fire trinnene gjør vi fullstendig uforpliktende.

Om dere liker det dere hører og ønsker å gå videre med oss som partnere, begynner vi en anbudsprosess.. Her bestemmes det hvilke leverandører som skal inviteres, det settes visse kravspesifikasjoner og snakkes om hvilken minstebesparelse som må oppnås. Heretter kommer trinn nr. 6 der vi presenterer en resultatrapport. Om denne godkjennes kan implementeringen av de nye avtalene begynne.

No cure, no pay

Vårt siste trinn er å kjøre etterkontroller. På denne måten kan vi få oversikt over hvordan de nye avtalene har fungert for deres firma, hvor mye dere har spart og om det er andre, mer gunstige avtaler der ute som heller bør bli tatt i bruk. Det er også ut i fra disse kontrollene vi finner ut hva vår provisjon blir. Vi tar altså ikke betalt før vi vet at arbeidet vi har gjort har ført til vesentlige kostnadsbesparelser for våre kunder.

Vår “No cure, no pay” policy er altså 100 prosent resultatbasert. Vi krever ingen forhåndsbetaling, men tar første halvdel av vårt honorar etter resultatrapporteringen. Vårt fulle honorar er 50 prosent av kun første års faktiske besparelse - denne revideres hvert halvår.

Ta kontakt med oss i dag

Cost Partner AS er din partner i kostnadsbesparelse og avtaleforhandling. Vi er et konsulentselskap som jobber med besparelser på alle indirekte og administrative kostnader.

Ønsker du å vite mer om Cost Partner og om hva vi kan tilby deg? Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag. Vi tar gjerne en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Ta kontakt