Innkjøpsavtaler

Ønsker du bedre kostnadsbesparelse for bedriften din? Da kan det å forhandle frem gode innkjøpsavtaler være veien å gå. Det kan vi i Cost Partner bistå din bedrift med. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt

Hvordan spare kostnader på innkjøpsavtaler

Innkjøpsavtaler som koster unødvendig mye kan være vanskelige å komme unna når man er avhengig av produktet eller tjenesten. Det finnes likevel måter å forhandle avtalene på, og ved å la noen profesjonelle gjøre dette for deg, vil du kunne lykkes.

Dette er noe vi i Cost Partner kan hjelpe deg med. Vi er opptatt av kostnadsbesparelser, og at våre partnere skal spare så mye som mulig. Dersom vi ikke kommer frem til en bedre avtale, tar vi heller ikke noe honorar for det.

Hvordan få gode innkjøpsavtaler

Det å forhandle frem gode avtaler - uansett om det gjelder innkjøp eller annet, krever en god strategi, og i noen tilfeller også det rette nettverket.

Ifølge Anskaffelser.no, kan virksomheter trolig spare minst 3-6% på innkjøpsvolum ved å systematisk effektivisere anskaffelser. Dette er fordi innkjøp tar både tid og koster mye. Ved å effektivisere disse prosessene, som det å skaffe en partner til å gjøre denne jobben for virksomheten, kan bedriften spare mye penger.

For å effektivisere innkjøpsprosessene, må man se på alle utgifter knyttet til innkjøpsprosessene. Dette er noe vi i Cost Partner kan bistå deg med. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet.

Ulike kostnadskategorier

Vi analyserer og vurderer besparelser i ulike kostnadskategorier.

Den gjennomsnittlige besparelsen ligger på ca 30% hos våre kunder. Og det beste av alt er at dette oppnås kostnads- og risikofritt for kunden, fordi vi kun beregner honorar når besparelse oppnås.

Vi utfører blant annet analyser innen kostnadskategorier som:

  • Facility services: Renhold, kantinedrift, drikkeautomater, renovasjon, sikkerhet, energi, serviceavtaler
  • Forbruksmateriell: Kontorrekvisita, datarekvisita, driftsrekvisita, trykksaker, emballasje, arbeidstøy- og vern, industrirekvisita
  • Tele og IT: Telefon, kontormaskiner
  • Transport: Bil, tog, sjøfrakt, flyfrakt
  • Annet: Billeasing, banktjenester

Les mer: Kostnadsbesparelser

Hvorfor la Cost Partner være din partner?

Cost Partner AS er din partner i kostnadsbesparelse og fremforhandling av gode innkjøpsavtaler. Vi kjenner markedet godt, og har et bredt nettverk. Derfor kan vi skaffe din bedrift de beste avtalene.

Vi er et konsulentselskap som jobber med besparelser på alle indirekte og administrative kostnader.

En omfattende analyseprosess og vår unike database med blant annet produkter, priser og leverandørinformasjon, samt et betydelig innkjøpsvolum, gir besparelser som selskaper ikke kan oppnå på egen hånd. Derfor vil det lønne seg å la oss være din partner.

No cure - no pay

Vi tar ikke honorar dersom vi ikke oppnår besparelse. Vi kaller dette for no cure, no pay. Kunden skal komme til oss og være trygg på at vi finner frem til økonomiske løsninger og besparelser.

Ta kontakt med oss i dag

Vi har en lang liste med fornøyde kunder som har hatt svært høy besparelse ved å bruke oss som forhandlere av innkjøpsavtaler. Etter lang tid i bransjen har vi kontroll på hvor de mest gunstige dealene finnes, hvordan du kan spare mest og likevel få kvalitet for pengene.

Høres dette ut som noe for din bedrift? Ta kontakt med Cost Partner Norge AS i dag for mer informasjon om hvordan du kan oppnå effektiv kostnadsbesparelse.

Ta kontakt