Kostnadsanalyser

Ønsker du en profesjonell kostnadsanalyse for din bedrift? Det kan vi i Cost Partner bistå deg med. Vi utfører analyser innenfor mange ulike kostnadskategorier. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg og din bedrift!

Ta kontakt

For mange virksomheter er det viktigere enn noen gang å se hvor man kan spare penger, og spesialister fra Cost Partner står klar til å hjelpe.

Hva er en kostnadsanalyse?

En kostnadsanalyse måler blant annet forbruk av ressurser. De fleste bedrifters overordnede mål, uansett bransje, er å redusere ressursbruken i ulike verdiskapningsprosesser.

En reduksjon av ressursforbruk skal selvfølgelig skje uten at det går utover ansatte eller kunder, og med en profesjonell kostnadsanalyse kan man vurdere og revurdere ressursbruken.

I en analyse kan man se på alt fra faste og variable kostnader, og direkte og indirekte kostnader. De aller fleste bedrifter kan dra nytte av kostnadsanalyser, uansett hvilken bransje du holder på i.

Hvorfor kostnadsanalyser?

En kostnadsanalyse er med på å beregne lønnsomhet, og kan være svært gunstig ved større avgjørelser. Vi i Cost Partner gjennomfører kostnadsanalyser innen alle indirekte kostnader, og vi avdekker også konkret innsparingspotensial og fremforhandler nye leverandøravtaler.

Vi kan blant annet hjelpe bedriften med å se på hvordan dere kan få mest mulig kundeverdi.

Kostnadskategorier

Den gjennomsnittlige besparelsen ligger på ca 30%. Dette oppnås kostnads- og risikofritt for kunden, fordi vi kun beregner honorar når besparelse oppnås.

Vi utfører blant annet analyser innen kostnadskategorier som:

 • Facility services: Renhold, kantinedrift, drikkeautomater, renovasjon, sikkerhet, energi, serviceavtaler
 • Forbruksmateriell: Kontorrekvisita, datarekvisita, driftsrekvisita, trykksaker, emballasje, arbeidstøy- og vern, industrirekvisita
 • Tele og IT: Telefon, kontormaskiner
 • Transport: Bil, tog, sjøfrakt, flyfrakt
 • Annet: Billeasing, banktjenester

Hvordan spare kostnader?

Noen faktorer man kan se på er å fremforhandle bedre innkjøpsavtaler, samt se på om det er mulig å spare på ressursforbruk. Her kan man også for eksempel se på menneskelige aktiviteter og om noe av dette kan digitaliseres.

I tillegg kan man se på om det kan lønne seg å ha deltidsansatte og/eller frilansere til å utføre visse oppgaver.

Kontorkostnader er også en annen del av økonomien som ofte spiser en del av budsjettet. Kan man for eksempel se på rimelige lokaler, dele lokaler, leie ut deler av lokalet, også videre.

Dette er noe av det vi kan hjelpe din bedrift med å se på. Vi ønsker å være din Cost Partner.

Om Cost Partner Norge AS

Cost Partner AS er din partner i kostnadsbesparelse og avtaleforhandling. Vi er et konsulentselskap som jobber med besparelser på alle indirekte og administrative kostnader.

En omfattende analyseprosess og vår unike database med bl.a. produkter, priser og leverandørinformasjon, samt et betydelig innkjøpsvolum, gir besparelser som selskaper ikke kan oppnå på egen hånd.

Vi tar ikke honorar dersom vi ikke oppnår besparelse. Vi kaller dette for no cure, no pay. Kunden skal komme til oss og være trygg på at vi finner frem til økonomiske løsninger og besparelser.

Vår 8-trinns prosess

Vi benytter oss av en 8-trinns prosess når vi arbeider med deg som kunde. De første fire trinnene tar vi oss gjennom på ca. 3 uker og er 100 prosent uforpliktende:

 1. Vi inngår en samarbeidsavtale med deres firma.
 2. Vi starter datainnsamlingen og samler informasjon både om dere og om markedet.
 3. Vi foretar en kostnadsanalyse for å finne ut hvor dere kan spare penger innad i bedrifter, både når det kommer til Facility services, forbruksmateriell, tele og IT, transport og andre områder som for eksempel banktjenester.
 4. Vi presenterer resultatene av analysen for dere i et analysemøte, der dere bestemmer om dere ønsker å gå videre med oss som partnere på veien mot kostnadsbesparelse.

  Trinn 5 til 7 jobber vi med i ca 5 uker dersom dere velger å gå videre med planene våre.

 5. Vi setter igang en anbudsprosess der vi bestemmer hvilke leverandører som skal inviteres ut i fra visse kravspesifikasjoner, og det snakkes om hvilken minstebesparelse som må oppnås.
 6. Vi presenterer en resultatrapport for dere med det vi kom frem til i anbudsprosessen.
 7. Dere implementerer de nye avtalene i driften av bedriften deres og opplever raskt forskjell.

Trinn 8 skjer 52 uker etter at vi inngår samarbeidsavtalen med dere og går ut på å gjennomføre etterkontroller. På denne måten finner vi ut hvor mye dere har spart det første året med de nye avtalene vi har forhandlet frem, og dermed hva vår provisjon skal bli.

Ta kontakt med oss i dag

Ønsker du å vite mer om Cost Partner og om hva vi kan tilby deg? Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag. Vi tar gjerne en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe din bedrift, både med innkjøpsavtaler, kostnadsanalyser og annen rådgivning.

Ta kontakt